Fotogalerie

       

       Hlavní vchod                    Ředitelna                    Školní bazén

       

         Šatny                     Keramická dílna                 Školní družina

       

Učebna hudební výchovy Hřiště s umělým povrchem    Travnaté hřiště

       

Velká tělocvična školy       Víceúčelové hřiště                Sportoviště

         

  Horolezecká stěna             Malá tělocvična           Interaktivní tabule

         

          Školní klub                  Počítačová učebna               Na dvoře

    

       Školní budova