Školská rada

Ve školním roce 2005/2006 byla na naší škole zřízena školská rada, která umožňuje zástupcům žáků, pracovníkům školy, zástupcům města se podílet na správě školy.

I. Ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání (školský zákon)
II. Školská rada - zřizovací listina
III. Seznam členů Školské rady při ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

období 2015 - 2017

1. Zástupci zřizovatele:

2. Zástupci pedagogických pracovníků:

3. Zákonní zástupci žáků:

Zápis z 5.10.2016  zde

Plán činností školské rady na školní rok 2016/2017

1. Projednání podnětů a připomínek zákonných zástupců nezletilých žáků

2. Projednání závěrů ČŠI ( v případě kontroly na škole)

3. Aktualizace a kontrola obsahu webových stránek

4. Projednání běžné agendy chodu školy

5. Projednání a schválení výroční zprávy školy

6. Projednání a schválení platného znění školního řádu, popř. projednání  jeho změn

7. Projednání informací podaných vedením školy

8. Spolupráce s vedením školy