Školní psycholog

 Vážení rodiče,

od 1. ledna 2017 působí na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 školní psycholog. Jeho služeb mohou využít žáci, rodiče a i pedagogové školy. Posláním školního psychologa je napomáhat tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se v ní bezpečně.

Mgr. Lenka Cásková – vystudovala Filozofickou fakultu, Masarykovy univerzity v Brně, magisterský studijní program Psychologie. Má čtyřletou praxi v oboru, věnuje se především školnímu a profesnímu poradenství.

 Co školní psycholog dělá?

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci:

Rodiče:

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

 

PRACOVNA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

/pravé křídlo budovy, druhé patro, knihovna/

PRACOVNÍ DOBA

Pondělí                                           7:30 – 15:00

Úterý                                                7:30 – 15:00

Středa (lichá podle kalendáře) 7:30 15:00

Je možné si domluvit schůzku i mimo vymezenou pracovní dobu.

KONTAKT:

Email: LenkaCaskova@seznam.cz    

Telefon: 608 216 690