Organizace školního roku 2016/2017

Prázdniny

Podzimní prázdniny 26. října - 27. října 2016
Vánoční prázdniny 23. prosince 2016 - 2. ledna 2017
Pololetní prázdniny 3. února 2017
Jarní prázdniny 6. března - 12. března 2017
Velikonoční prázdniny 13. dubna - 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny 1. července - 1.září 2017

Třídní schůzky: 

Pedagogické rady