Výsledky žáků v soutěžích 2016/2017

Soutěž „Sapere – vědět jak žít“

Celonárodní soutěž o zdravém životním stylu má za sebou školní kolo, 1.místo – Michal Erben (5.B), 2.místo – Adéla Strouhalová (5.A), 3. Místo – Michal Šuhaj (5.A). Žáci postupují do národního kola.

 Bobřík informatiky

V národním kole se úspěšnými řešiteli stali Michal Šuhaj (5.A), Tobiáš Kafka (5.B) a Jan Černý (5.A)

Krajský přebor škol v šachu

Úspěšné družstvo z okresního kola si dovezlo z kraje krásné 9.místo. Složení týmu: Adam Nepožitek (7.A), Jakub Novák (7.A), Matěj Burian (6.A), Jakub Urban (4.B).

Soutěž v anglickém jazyce „Funny Bunny“

Žáci naší školy se 13. prosince 2016 zúčastnili soutěže, ve znalostech z anglického jazyka. Skvěle sehraná dvojice žáků Antonín Nevřela a Robin Šubert  ze 4. B  si vybojovali úžasné 1. místo v kategorii žáků 4. ročníků ZŠ. Neméně úspěšná byla také dvojice Monika Nováková a Jakub Hapl ze 4. A, kteří získali 2. místo ve stejné kategorii.  Další úspěšný tým tvořila dvojice žáků Michal Erben a Tobiáš Kafka z 5. B, kteří se mohou pochlubit 2. místem v kategorii žáků 5. ročníků ZŠ.

Branně- vlastivědná soutěž

21. 9. 2016 se na ZŠ Dr. Horáka konal již 10. ročník branně-vlastivědné soutěže.  Všech osm prostějovských základních škol se ve čtyřech kategoriích utkalo o pohár vítězů. Žáci druhých až pátých ročníků bojovali v rozmanitých disciplínách. Museli prokázat své vynikající znalosti ze zdravovědy, dopravních pravidel či první pomoci. Nechyběly ani tradiční překážkové dráhy nebo střelba na cíl. Naše výsledky:

Kategorie 3.tříd – 2. Místo

Kategorie 4.tříd -  3. Místo

Kategorie 5.tříd – 1. Místo

Celkové 2.místo mezi školami. 

Logická olympiáda

V této soutěži, která vyžaduje bystrý mozek, se v krajském kole umístil Tobiáš Kafka z 5.B na skvělém 18.místě.

Děti, pozor, červená!

Tato výtvarná soutěž je oblíbená a žáci se jí zúčastňují pravidelně. Letos byly ohodnoceny práce Antonína Nevřely a Michaely Teprové ze 4.B.

Okresní kolo přeboru škol v šachu

Naši školu 25.11.2016 reprezentovala 2 družstva. Mladší žáci kategorie A : J.Benek, J.Urban, S. Kleiner a T.Tarkovský , J.Ševčík postupují do krajského kola ze 6 .místa a žáci z kategorie B: A.Nepožitek, J.Novák, M.Burian, z krásného 2.místa

1.2.2017 Pythagoriáda – školní kolo

V matematické soutěži mezi žáky naší školy se jako úspěšní řešitelé nejlépe umístili a do okresního kola postupují:

1.      Jakub Nový                        5.C         13b z 15

2.      Tobiáš Kafka                     5.B         12b z 15

Bohdan Ivanyk                 5.C         12b z 15

3.      Michal Erben                    5.B         11b z 15

4.      Anita Dostálová               5.B         10b z 15

Jiří Hapl                               5.B         10b z 15

15.2.2017 – Recitační soutěž I.stupně – školní kolo

Ve středu proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Celkem se přihlásilo 86 žáků z I. stupně, kteří soutěžili ve třech kategoriích.
V I. kategorii přednášelo 18 dětí z 1. tříd.
1. místo - Denisa Kolářová z 1.A
2. místo - Matyáš Vaněk z 1.C
3. místo - Štěpán Vymazal z 1.B a Tomáš Kýr z 1.C.

Druhou kategorii tvořili žáci 2. a 3. ročníku a přihlásilo se jich 38. Porotě se nejvíce líbily:
1. místo - Zuzana Dostálová a Tereza Pospíšilová ze 2.C
2. místo - Nelly Coufalová ze 3.D
Všechny tři dívky nás budou reprezentovat i v okresním kole.
3. místo - Adolf Vlk ze 2.A.

V poslední kategorii soutěžilo 30 žáků 4. a 5. tříd.
1. místo - Tobiáš Kafka a Dana Svozilová z 5.B
2. místo - Anna Klofáčová z 5.A.
Tito žáci budou reprezentovat naši školu také v okresním kole.
3. místo - Šimon Šafranek ze 4.A a Zuzana Zapletalová z 5.A.

Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme za účast. Poděkování patří i paním učitelkám za přípravu žáků na soutěž a porotě, kterou tvořily paní učitelky Renata Kratochvilová, Eva Zlámalová, Alice Štulerová, Marie Hrubá, Eva Vlková, Jana Kissová a Ivana Vajdová. Také děkujeme dětem ze 2.C, které připravily třídu na recitaci.

1.3.2017      Okresní kolo recitační soutěže

V okresním kole dětské scény se umístili v kategorii 1.,2. a 3. třída: Nelly Coufalová 3.A -     12. místo, Zuzana Dostálová 2.C – 14. místo 4. a 5. třída: Anna Klofáčová 5.A – 5. místo, Tobiáš Kafka 5.B – 8. místo, Dana Svozilová 5.B – 9. místo.

 17.3.2017    Matematický klokan

V mezinárodně koordinované matematické soutěži s tradicí od roku 1995, se ve školním kole nejlépe umístili:

Kategorie „Cvrček“

79 bodů               Emílie Zavadilová,3.D je  zároveň 4. nejlepší řešitel v okrese

75 bodů               Vanessa Odehnalová, 3.A

69 bodů               Jana Bělohubá, 3.C

Kategorie „Klokánek“ 4.třídy

92 body               Julie Kovářová, 4.C

84 bodů               Josef Šlézar, 4.C

81 bod                  Adéla Vychodilová, 4.C

Kategorie „Klokánek“ 5.třídy

103 body             Tobiáš Kafka, 5.B

95 bodů               Michal Bureš, 5.C

89 bodů               Jiří Hampl, 5.B

 21.3.2017    IAAF Kid´s Athletics

Z atletických závodů 4. a 5. ročníků si 2 místo vybojovalo družstvo chlapců ve složení: Michal Bálint, Tadeáš Kubík, Tomáš Kaštyl, Ondřej Hrubý a Filip Frelich  Na 5. místě se umístilo družstvo děvčat ve složení: Madlen Maková, Adéla Vychodilová, Anna Marková, Veronika Bráchová a Tereza Klimešová

4.5.2017 Zlatý list

Družstvo z žáků třetích tříd ve složení Adéla Kučerová, Emílie Zavadilová, Adéla Matečná, Jan Bílý, Václav Sýkora a Jakub Štolba se umístilo na krásném druhém místě. Děti si prověřily své znalosti o přírodě zábavnou formou a hlavně v krásném prostředí říčky Hloučely. Děti byly velmi šikovné a získaly pro naši školu krásné 2. místo.

 18.5. Krajské kolo ve vybíjené – hoši

Po vítězství v okresním kole reprezentoval tým ve složení: 5.A – Hrubý O., Majer T., Halouzka O., Mojžíšek O., Koláček T., Jurný S., 5.B – Nováček R., Krejčiřík J., Vojkůvka P., Marek V., Hampl J., Kleiner S. i kole krajském, kde si vybojoval 6. místo.